Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

SOUBOR NEMOVITOSTÍ CHEBSKO + SOKOLOVSKO


 

Prodávající:

Mgr. Ing. Hana Müllerová, se sídlem Koterovská 29, 326 00 Plzeň,

inslovenční spávce dlužníků:

Berdych Petr a Berdychová Olga, oba bytem Kateřina 32, 351 34 Skalná

 

Vyhlašovatel:

ABAKUS, společnost s ručením omezeným, se sídlem Plzeň, 301 00 Škroupova 14,

IČ: 45348146, DIČ: CZ 43348146

 


Předmět prodeje:

Nemovité věci u vedené v „Soupisech majetkové podstaty“ - KPSL 27 INS 13843/2010, KSPL 54 INS 13928/2010 (číslování 1 – 19 dle č.pol. u Soupisu majetkové podstaty - KSPL 27 INS 13843/2010):

1) Nemovité věci - podíl ve výši  ½ „Hotel LEV“:

- stavba č.p. 1574, část obce Aš, občanská vybavenost, na pozemku p.č.st. 351/2

- pozemek p.č.st. 351/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1141 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Aš, katastrální území Aš, na LV č. 2387.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2139-030/2012 ze dne 10.3.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 1.150.000,- Kč.

 
Vlastnické právo – předmětného podílu ve výši 1/2:

SJM, Berdych Petr a Berdychová Olga, oba Kateřina 32, 351 34 Skalná

 
Informativně zbývající spoluvlastník:

Csorba Jozef, Kamenná 203/28, Cheb, 350 02, podíl: ½

 

2) Nemovité věci - pozemky:

- pozemek p.č. 77/3, trvalý travní porost o výměře 11 902 m2

- pozemek p.č. 241/2, trvalý travní porost o výměře 16 792 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Cheb, katastrální území Cetnov, na LV č. 3877.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2180-070/2012 ze dne 25.6.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 400.000,- Kč.

 
Vlastnické právo:

SJM, Berdych Petr a Berdychová Olga, oba Kateřina 32, 351 34 Skalná

 
3) Nemovité věci - pozemky:

- pozemek p.č. 380/5, trvalý travní porost o výměře 260 m2

- pozemek p.č. 380/6, trvalý travní porost o výměře 5 018 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Lipová, katastrální území Dolní Lipina, na LV č. 356.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2155-046/2012 ze 24.4.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 39.000,- Kč.

 
Vlastnické právo:

SJM, Berdych Petr a Berdychová Olga, oba Kateřina 32, 351 34 Skalná

 
4) Nemovité věci - pozemky:

- pozemek p.č. 343/1, ostatní plocha o výměře 9243 m2

- pozemek p.č. 2016/2, vodní plocha o výměře 54 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Aš, katastrální území Dolní Paseky, na LV č. 260.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2170-061/2012 ze 24.4.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 90.000,- Kč.

 
Vlastnické právo:

SJM, Berdych Petr a Berdychová Olga, oba Kateřina 32, 351 34 Skalná

 
5) Nemovité věci, „Rybářská Bašta“:

- stavba bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku p.č. st. 243

- stavba bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p.č. st. 271, (stavba zanikla, stojí zde část nové stavby “Sociálního zázemí“ – viz dále)
- stavba bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p.č. st. 412 (stavba zanikla, stojí zde část nové stavby “Sociálního zázemí“ – viz dále)
- pozemek p.č. st. 243, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2

- pozemek p.č. st. 271, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 

- pozemek p.č. st. 412, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2

- pozemek p.č. st. 702, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2 (stavba na LV 129)

- pozemek p.č. 1230/1, ostatní plocha o výměře 1 877 m2

- pozemek p.č. 1230/2, ostatní plocha o výměře 18 521 m2

a dále stavby nezapsané v katastru nemovitostí:

- stavba „Sociálního zázemí“ stojící na pozemcích p.č.st. 271, st. 412 a části pozemku 1230/2
- stavba „Recepce s bufetem“ na části pozemku p.č. 1230/2
- stavba „Bungalov“ na části pozemku p.č. 1230/2
- stavba „Plážový domek“ na části pozemku p.č. 1230/2
se vším příslušenstvím,
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Cheb, katastrální území Dřenice u Chebu, na LV č. 3840.
a
- pozemek p.č. 1222/39, ostatní plocha o výměře 207 m2

- pozemek p.č. 1222/40, ostatní plocha o výměře 402 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Cheb, katastrální území Dřenice u Chebu, na LV č. 4074.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2135-026/2012 ze dne 7.3.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 4.000.000,- Kč.

 
Vlastnické právo:

LV 3840:

Berdych Petr, Kateřina 32, 351 34 Skalná
LV 4074:
SJM, Berdych Petr a Berdychová Olga, oba Kateřina 32, 351 34 Skalná
 
6) Nemovité věci – pozemek - podíl ve výši  ½:

- pozemek p.č. 1218/1, orná půda o výměře 95152 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Cheb, katastrální území Dřenice u Chebu, na LV č. 3930.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2178-069/2012 ze dne 25.6.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 600.000,- Kč.

 
Vlastnické právo – předmětného podílu ve výši 1/2:

SJM, Berdych Petr a Berdychová Olga, oba Kateřina 32, 351 34 Skalná

 
Informativně zbývající spoluvlastník:

Csorba Jozef, Kamenná 203/28, Cheb, 350 02, podíl: 1/2

 

7) Nemovité věci, „Hotel Monika“:

- stavba č.p. 533, část obce Cheb, bydlení, na pozemku p.č. st. 1052

- pozemek p.č. st. 1052, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 314 m2

- pozemek p.č. 301/15, ostatní plocha o výměře 192 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Cheb, katastrální území Cheb, na LV č. 4266.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2168-059/2012 ze dne 30.5.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 9.000.000,- Kč.

 
Vlastnické právo:

SJM, Berdych Petr a Berdychová Olga, oba Kateřina 32, 351 34 Skalná

 
8) Nemovité věci, „Parkoviště“:

- stavba bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p.č. st. 7296

- pozemek p.č. st. 7296, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2

- pozemek p.č. 250/1, ostatní plocha o výměře 2975 m2

- pozemek p.č. 250/6, ostatní plocha o výměře 46 m2

- pozemek p.č. 250/7, ostatní plocha o výměře 82 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Cheb, katastrální území Cheb, na LV č. 4266.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2202-093/2012 ze dne 20.8.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 4 950.000,- Kč.

 
Vlastnické právo:

SJM, Berdych Petr a Berdychová Olga, oba Kateřina 32, 351 34 Skalná

 
9) Nemovité věci – „Provozní budova navazující na hotel Monika“ - podíl ve výši 4950/10000:

- stavba č.p. 543, část obce Cheb, občanská vybavenost, na pozemcích p.č. st. 1053/1 a st.7425 (LV 1)

- pozemek p.č. st. 1053/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Cheb, katastrální území Cheb, na LV č. 4480.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2169-060/2012 ze dne 31.5.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 3.500.000,- Kč.

 
Vlastnické právo – předmětného podílu 4950/10000:

SJM, Berdych Petr a Berdychová Olga, oba Kateřina 32, 351 34 Skalná

 
Informativně zbývající spoluvlastníci:

Folk Petr, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 02, podíl: 800/10000

Paletář Jiří, Budovatelská 155/6, Fr.Lázně, Horní Lomany, 351 01, podíl: 3525/10000

Paletářová Brigita, Pod Hradem 87, Skalná, 351 34, podíl: 725/10000

 

10) Nemovité věci – pozemek, podíl ve výši  1/2:

- pozemek p.č. 41/3, orná půda o výměře 104632 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, pro obec Kynšperk nad Ohří, katastrální území Kamenný Dvůr, na LV č. 1139.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2177-068/2012 ze dne 25.6.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 410.000,- Kč.

 
Vlastnické právo – předmětného podílu ve výši 1/2:

SJM, Berdych Petr a Berdychová Olga, oba Kateřina 32, 351 34 Skalná

 
Informativně zbývající spoluvlastník:

Csorba Jozef, Kamenná 203/28, Cheb, 350 02, podíl: 1/2

 

11) Nemovité věci - pozemky: 
- pozemek p.č. 190, trvalý travní porost o výměře 12 891 m2

- pozemek p.č. 356/21, ostatní plocha o výměře 11 m2

- pozemek p.č. 356/22, ostatní plocha o výměře 371 m2

- pozemek p.č. 384, trvalý travní porost o výměře 10 365 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Lipová, katastrální území Mechová, na LV č. 652.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2171-062/2012 ze dne 25.4.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 161.000,- Kč.

 
Vlastnické právo:

SJM, Berdych Petr a Berdychová Olga, oba Kateřina 32, 351 34 Skalná

 

12) Nemovité věci, „ubytovna“:

- stavba č.p. 5, část obce Odrava, rodinná rekreace, na pozemku p.č.st. 24/1

- pozemek p.č.st. 24/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 486 m2

- pozemek p.č.st. 24/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2

- pozemek p.č. 13/1, zahrada o výměře 621 m2

a dále stavba „Apartmánu“ stojící na pozemku p.č.st. 24/1, dosud nezapsaná v KN

se vším příslušenstvím,
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Odrava, katastrální území Odrava, na LV č. 23.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2149-040/2012 ze dne 13.4.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 1.100.000,- Kč.

 
Vlastnické právo:

Berdych Petr, Kateřina 32, 351 34 Skalná                       1/2

Berdychová Olga, Kateřina 32, 351 34 Skalná                 1/2
 
13) Nemovité věci - pozemky:

- pozemek p.č. 600/7, ostatní plocha o výměře 291 m2 

- pozemek p.č. 614, ostatní plocha o výměře 989 m2
se vším příslušenstvím,
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Pomezí nad Ohří, katastrální území Pomezí nad Ohří, na LV č. 126.
 
Ocenění předmětného majetku:
Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2198-089/2012 ze dne 20.8.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 10.000,- Kč.
 
Vlastnické právo:
SJM, Berdych Petr a Berdychová Olga, oba Kateřina 32, 351 34 Skalná
 
14) Nemovité věci, „Rekreační chata“ (včetně položky č. 19):
pol. č. 14)

- stavba č.e. 53, část obce Dolní Paseky, rodinná rekreace, na pozemku p.č.st. 203

- pozemek p.č.st. 203, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2

- pozemek p.č. 95/1, ostatní plocha o výměře 300 m2

- pozemek p.č. 95/2, ostatní plocha o výměře 23 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Aš, katastrální území Dolní Paseky, na LV č. 258.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2148-039/2012 ze dne 9.4.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 600.000,- Kč.

 
Vlastnické právo:

Berdych Petr, Kateřina 32, 351 34 Skalná                       1/2

Berdychová Olga, Kateřina 32, 351 34 Skalná                 1/2
 
pol. č. 19)

- pozemek p.č. 100/3, ostatní plocha o výměře 48 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Aš, katastrální území Dolní Paseky, na LV č. 288.
 
Ocenění předmětného majetku:     obvyklá cena = 480,- Kč.
 
Vlastnické právo:

Berdych Petr, Kateřina 32, 351 34 Skalná                        

 
15) Nemovité věci, „Rodinný dům“:

- stavba č.p. 32, část obce Vonšov, rodinný dům, na pozemku p.č. st. 45

- stavba bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p.č. st. 121
- stavba bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p.č. st. 130
- pozemek p.č. st. 45, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 371 m2

- pozemek p.č. st. 121, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2

- pozemek p.č. st. 130, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2

- pozemek p.č. 428, vodní plocha o výměře 398 m2

- pozemek p.č. 435/1, zahrada o výměře 1635 m2

- pozemek p.č. 445, trvalý travní porost o výměře 1434 m2

- pozemek p.č. 478/7, ostatní plocha o výměře 11 685 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Skalná, katastrální území Vonšov, na LV č. 54.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2136-027/2012 ze dne 7.3.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 4.200.000,- Kč.

 
Vlastnické právo:

SJM, Berdych Petr a Berdychová Olga, oba Kateřina 32, 351 34 Skalná

 
16) Nemovité věci - pozemek:

- pozemek p.č. 1263/5, orná půda o výměře 7 857 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Okrouhlá, katastrální území Okrouhlá u Chebu, na LV č. 88.
 
Ocenění předmětného majetku:     obvyklá cena = 78.570,- Kč.
 
Vlastnické právo:

Berdych Petr, Kateřina 32, 351 34 Skalná                        

 
17) Nemovité věci - pozemek:

- pozemek p.č. 260/6, orná půda o výměře 22 226 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Skalná, katastrální území Skalná, na LV č. 704.
 
Ocenění předmětného majetku:     obvyklá cena = 222.260,- Kč.
 
Vlastnické právo:

Berdych Petr, Kateřina 32, 351 34 Skalná                        

 
18) Nemovité věci – pozemky, podíl ve výši  1/2:
- pozemek p.č. 20/2, ostatní plocha o výměře 331 m2

- pozemek p.č. 246/6, trvalý travní porost o výměře 747 m2

- pozemek p.č. 267/2, orná půda o výměře 359 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Třebeň, katastrální území Třebeň, na LV č. 154.
 
Ocenění předmětného majetku:       obvyklá cena = 7.185,- Kč.
 
Vlastnické právo – předmětného podílu ve výši 1/2:

Berdych Petr, Kateřina 32, 351 34 Skalná

 
Informativně zbývající spoluvlastník:

Csorba Jozef, Kamenná 203/28, Cheb, 350 02, podíl: 1/2

 

19) Sloučeno s č. 14)

 

20) Nemovité věci - pozemky -podíl ve výši  ½
(č.pol. 12 dle Soupisu majetkové podstaty - KSPL 54 INS 13928/2010):

- pozemek p.č. 162/4, orná půda o výměře 5 074 m2

- pozemek p.č. 162/7, orná půda o výměře 18 563 m2

se vším příslušenstvím,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Odrava, katastrální území Odrava, na LV č. 117.
 
Ocenění předmětného majetku:

Objednatel předal vyhlašovateli odhad obvyklé ceny nemovitostí - znalecký posudek č. 2176-067/2012 ze dne 25.6.2012, uvedená obvyklá cena je ve výši 102.000,- Kč.

 
Vlastnické právo – předmětného podílu ve výši 1/2:

Berdychová Olga, Kateřina 32, 351 34 Skalná

 

Informativně zbývající spoluvlastník:

Csorba Jozef, Kamenná 203/28, Cheb, 350 02, podíl: ½

 

  

Peněžní jistoty (kauce)

1. Peněžní jistoty pro nabídku na koupi majetku dle jednotlivých výše uvedených odstavců (1 až 20) budou ve výši:

ad čl.1   -  150.000,- Kč

ad čl.2   -    50.000,- Kč

ad čl.3   -      5.000,- Kč

ad čl.4   -    10.000,- Kč

ad čl.5   -  400.000,- Kč

ad čl.6   -    60.000,- Kč

ad čl.7   -  900.000,- Kč

ad čl.8   -  500.000,- Kč

ad čl.9   -  350.000,- Kč

ad čl.10 -    50.000,- Kč

ad čl.11 -   20.000,- Kč

ad čl.12 -  150.000,- Kč

ad čl.13 -      5.000,- Kč

ad čl.14 -    60.000,- Kč

ad čl.15 -  450.000,- Kč

ad čl.16 -    10.000,- Kč

ad čl.17 -    25.000,- Kč

ad čl.18 -      2.000,- Kč

ad čl.19 -  sloučeno s čl. 14 

ad čl.20 -    10.000,- Kč

 

2. Peněžní jistota pro nabídku na koupi celého předmětného majetku bude ve výši 3.000.000,- Kč.


 

Omezení vlastnických práv

1. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná další omezení vlastnických práv předmětu prodeje, kromě zapsaných na příslušných listech vlastnictví a dále uvedených nájemních smluv:
 
a) Nájemní smlouva ze dne 1.1.2007 na pronájem prostor v domě č.p. 533, ulice Svobody 9, v Chebu a to v levé části přízemí o výměře 100 m2, včetně dodatku č. 8 ze dne  20.2.2013, kterým se mění trvání nájemní smlouvy na dobu určitou do doby prodeje.
 
b) Nájemní smlouva ze dne 1.1.2007 na pronájem hotelu Monika, č.p. 533 a nebytových prostor v budově č.p. 543 sloužících k ubytování, obojí v Chebu ul. Svobody, včetně dodatku č. 11 ze dne 20.2.2013, kterým se mění trvání nájemní smlouvy na dobu určitou do doby prodeje.
 
c) Nájemní smlouva na „parkoviště Kravál plac a stánku“ (viz čl. III odst.8) ze dne 1.3.2011 včetně dodatku č. 11 ze dne 20.2.2013, kterým se kromě jiného mění trvání nájemní smlouvy na dobu určitou do doby prodeje.
 
d) Nájemní smlouva ze dne 12.1.2009 komplexu nemovitostí“Rybářská bašta“, na dobu neurčitou.
 
e) Nájemní smlouva ze dne 12.1.2009 „Ubytovny“ v Odravě, na dobu neurčitou.
 
f) Nájemní smlouva ze dne 1.10.2010 „hotelu LEV“, č.p. 1574 v Aši, Hlavní 104, na dobu neurčitou.
 
g) Nájemní smlouva podíl ve výši 4950/10000 na budově č.p. 543 v Chebu, ulice Svobody ze dne 30.8.2009, na dobu určitou na 39 roků, po té přechází na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou.
 
h) Prohlášení insolvenčního správce a dohoda o zvýšení nájemného ze dne 20.2.2013, kterým se potvrzuje trvání nájemní smlouvy dle dosavadního ev. listu ze dne 10.9.2009, kterou nájemci svědčí užívat byt č.3 v domě č.p. 533, ul. Svobody 533/11, Cheb, o velikosti 3+1 s částečným příslušenstvím a výše nájemného se upravuje na 50.- Kč/m2/měsíc.
 
i) Dohoda ze dne 17.7.2007 o užívání cesty v šířce 3m ( části p.p.č. 1230/2 v k.ú. Dřenice u Chebu) dle vyznačeného nákresu, na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce.
 
j) Smlouva o pronájmu pozemku k zemědělskému využití ze dne 13.5.2005, p.p.č. 1218/1 v k.ú. Dřenice u Chebu a 41/3 v k.ú. Kamenný Dvůr, na dobu neurčitou, výpovědní lhůta: nutno doručit k 1.10. kalendářního roku, aby pozemky byly vydány k 30.9. následujícího roku. 
 

 

Základní podmínky výběrového řízení

1. Výběrové řízení bude umožňovat nabídky na koupi majetku po jednotlivých položkách čl.III odst. 1-20 samostatně a současně nabídku za celý tento majetek.
 
2. Vyhlašovatel v rámci výběrového řízení bude akceptovat tyto podmínky prodeje:
 
a) Doručení závazné, písemné a bezpodmínečné cenové nabídky (dále jen „Nabídka“) zájemce na koupi předmětných nemovitostí.
 
b) Nabídka bude zřetelně označena jako „Závazná cenová nabídka“ a bude obsažena v samostatné obálce. Zároveň s touto Nabídkou musí být zájemcem doručeno čestné prohlášení o tom, že zájemce bezvýhradně akceptuje tyto Podmínky prodeje, zájemce je či není osobou ve smyslu § 295 IZ.
 
c) Nabídka musí jednoznačně obsahovat, že se jedná o nabídku na koupi Nemovitostí, jednoznačnou specifikaci konkrétních nemovitostí a nabízenou kupní cenu za Nemovitosti. Zájemce je současně povinen doložit způsob financování kupní ceny.
 
d) Nabídnutá kupní cena zájemcem musí být uvedena v české měně, musí být formulována jednoznačně a vyjádřená jak číslicí, tak i slovem. V případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením nabídnuté kupní ceny je platné slovní vyjádření.
 
e) Kriteriem výběru je výše nabídnuté kupní ceny. Podmínkou uzavření kupní smlouvy se zájemcem o koupi Nemovitostí je úhrada celé nabídnuté kupní ceny zájemcem před podpisem kupní smlouvy Objednatelem.
 
f) Pokud je zájemce zastoupen na základě plné moci, doručí spolu s nabídkou originál písemné plné moci s ověřeným podpisem, jímž se příslušný zástupce zmocňuje k jednání jménem zájemce s jasně určeným rozsahem pravomocí k jednání.
 
g) Zájemce je povinen složit peněžitou jistotu a to nejpozději v den doručení Nabídky, přičemž celá částka jistoty takto složená vítězným zájemcem bude v případě nezaplacení celé kupní ceny vítězným zájemcem nebo neuzavření kupní smlouvy vítězným zájemcem nevratná, neboť se tímto stává smluvní pokutou a propadne ve prospěch majetkové podstaty Dlužníků.
 
h) S výhradou uvedenou níže bude jednotlivým zájemcům jistota v plné výši vrácena do 30 dnů ode dne, který byl posledním dnem pro podání nabídek na číslo účtu, ze kterého byla poukázána. Vítěznému zájemci bude jistota vrácena (nebo může být použita jako první splátka kupní ceny) do 15 dnů ode dne zaplacení celé kupní ceny a uzavření kupní smlouvy s vítězným zájemcem.
 
i) Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, anebo kdykoli změnit tyto podmínky prodeje, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.
 
j) Objednatel si vyhrazuje právo na základě pokynu Zajištěného věřitele vyzvat zájemce o navýšení jejich nabídek.
 
k) Vítězný zájemce v případě nabídky na koupi majetku uvedeného jen v jednotlivé položce (čl. III.1-20) je povinen uzavřít kupní smlouvu a zaplatit celou kupní cenu do 14 dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván Objednatelem, pro případ nabídky na koupi veškerého majetku uvedeného v čl. III se lhůta prodlužuje na 30 dnů.V odůvodněných případech může Objednatel se souhlasem Zajištěných věřitelů tuto lhůtu prodloužit, nejdéle však o 14 dnů.
 
l) Kupní smlouva s vítězným zájemce bude uzavřena bez zbytečného odkladu.
 
3. Veškeré dokumenty, oznámení, nabídky, které mají být doručovány podle těchto podmínek prodeje, budou doručovány doporučeným dopisem, prostřednictvím kurýra nebo osobně, a to k rukám Vyhlašovatele na adresu:
 
RK ABAKUS, Škroupova 14, 301 00 Plzeň.
 
4. Lhůta pro podávání nabídek: do 16:00 dne 29. března 2013.
 
5. Peněžní jistota i doplacení kupní ceny se skládá na účet majetkové podstaty Dlužníků, č.ú. 2108614126/2700.
 
6. Do 10 dnů ode dne uplynutí lhůty k doručení závazné cenové nabídky Objednatel provede za účasti vyhlašovatele a zástupce zajištěných věřitelů vyhodnocení nabídek a před určením vítězného zájemce bude informovat zajištěného věřitele o došlých nabídkách. O výsledku bude Vyhlašovatel informovat každého zájemce.
 
7. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení jeho podmínky měnit, výběrové řízení zrušit, nebo odmítnou všechny nabídky bez udání důvodů.
 
8. Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ.
 
9. V případě vrácení peněžní jistoty, jejího započtení  na kupní cenu, nebo smluvní pokutu, či jiných plateb, nevzniká zájemci o koupi nárok na žádné úrokové příslušenství.

  


 

Pro více informací nás prodím kontaktujte na tel.: 377 235 806 či na dalších kontaktech: Kontakty